ПОЧЕНИ АНАЛИЗИ ЗА ПРОФЕСИОНЛАНО РАСТЕНИЕВЪДСТВО

От 2009г. "Ивесто къмпани" ООД разполага с електронна лаборатория и има възможността да предложи почвени анализи:
- реактиви за анализ на 15 елемента
- моментално електронно отчитане на резълтата чрез фотометър
-измерване на pH чрез мобилен електронен  pH-метър
- отчитане нивото на разтворените соли и водното съдържание чрез електронен TDS - метър

АНАЛИЗ НА АЗОТ (N), ФОСФОР (P) И КАЛИЙ (K)

Описание / Брой проби
Нитрален азот / 1
Нитритен азот / 1
Амониев азот / 1
Фосфор / 1
Калий / 1
Цена N,P,K 60лв. с ДДС


АНАЛИЗ НА АЗОТ (N), ФОСФОР (P) И КАЛИЙ (K) + МИКРОЕЛЕМЕНТИ

Описание / Брой проби
Нитрален азот / 1
Нитритен азот / 1
Амониев азот / 1
Фосфор / 1
Калий / 1
Мед / 1
Сяра / 1
Желязо / 1
Калций-Магнезий / 1
Цинк / 1
Цена 120лв. с ДДС